En god historie

Krible krable biotop

Onsdag d. 2 maj er 4. klasserne ude og plante engplanter ved kongevejen. Elevernes lærer Pia Birkner har vundet en lodtrækningskonkurrence om 20 m2 engplanter. Der er blevet bygget en biotop som planterne skal stå ved. Planterne skal tiltrække dyr og insekter, som normalt lever ved enge. 

(Tekst og foto af Rune, Sana, og Anne 8. årgang)