• ikon
  Elsebeth Kirk Schrøder den 08-05-2017

  Nyt fra skolebestyrelsens maj møde.
   
  Læs det vedhæftede referat.
   
  Helene, vores nye skoleleder, deltog i skolebestyrelsesmødet og præsenterede sig selv. Velkommen til Helene, vi glæder os til det fremtidige samarbejde.
   
  Skoleåret i år har været prøveår for "Min uddannelse" og har derfor ikke været brugt i alle fag. Fra næste skoleår skal alle årsplaner laves i "Min uddannelse".
   
  Liniefagene på 7-9 årgang er en stor succes, eleverne er glade for det og der opleves næsten intet fravær denne dag. Næste skoleår er der indført mini-linjefag, kaldet P-fagsordning, på 5-6 årgang.
   
  Hilsen
  Camilla Halgren Larsen, formand
   

Skoleporten