Pedersborg Skole

Rustkammervej 76

4180 Sorø

57 83 43 00

pedersborg.skole@soroe.dk

EAN nr. 5798007624026

Skriv søgeord her

 

 

Pedersborg Skole havde den 6. august besøg af Mette With Hagensen, som er formand for skole og forældre. Mette With fik blandt andet en rundvisning på skolen - som hun var meget imponeret af, og lyttede med til Sorø kommunes udviklings konsulent Jakob Folke Rasmussen introduktion til medarbejdernes konpetenceudvikling om "Stærke børnefællesskaber".
Mette kom direkte fra undervisningsministerens "Sorø-møde" med frisk inspiration fra den ny undervisningsminister Ellen Thrane Nørby.
Formanden er ligesom vores skolebestyrelse og vores formand Ole Pedersen, meget optagede af respekt, dialog og skolehjemsamarbejde. Begge formænd anbefaler til alle forældre og klasseråd nedenstående artikel til debat i klasserne:
http://m.b.dk/?redirect=www.b.dk%2Fnationalt%2Fi-skolen-ved-far-og-mor-ikke-altid-bedst
Mange hilsner
Ole Pedersen og Christina Wolff